چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
حضرت امام علي (ع ) : طُوبَي لِمَنْ أنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مالِهِ وأمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ كَلامِهِ خوشا به حال كسي كه زيادي مالش را انفاق كند و زيادي گفتارش را نگه دارد. (از زياده‌گويي بپرهيزد)

منو اصلی
ساعت
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
تقویم
اخبار
ناتوی فرهنگی

ناتوی فرهنگی

حدود 4 سال پس از پايان جنگ جهاني دوم (1949) سازمان آتلانتيك شمالي (ناتو) با حضور آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي با هدف مقابله با قدرت نظامي شوروي و پيمان ورشو شكل گرفت. اعضاي ناتو، اگر چه به بحث و بررسي مسائل اقتصادي و سياسي نيز مي پردازند اما رويكرد اصلي ناتو، نظامي است اين سازمان با اشغال كره جنوبي در سال 1950 دامنه نفوذ خود را جنوب شرق آسيا گسترش داد و با عضويت يونان و تركيه در سال 1952 حوزه مديترانه را نيز ضميمه حضور نظامي خود كرد. از جمله توانايي هاي اين سازمان دارا بودن نيروهاي واكنش سريع يا دلتاست.

اينك اين سازمان با دارا بودن شش دهه نظامي گري در جهان، رويكرد جنگ نرم افزاري و جنگ سرد فرهنگي را دنبال مي كند ناتوي فرهنگ كه براي اجرايي كردن جنگ سرد فرهنگي به ويژه جهان اسلام به جاي بلوك شرق سازمان يافته است، توسط يكي از متخصصان جنگ جهاني دوم، خانم ساندرز، با همكاري تعدادي از عناصر سازمان سيا آمريكا طراحي شده و هر روز بر ابعاد آن افزوده مي شود. البته روشن است كه هر چند كليد اوليه اين طرح توسط ايشان زده شده است ولي امروزه نه طراحي آن در انحصار اين افراد باقي مانده و نه فقط در مرزهاي آمريكا محصور مانده است.

ما در اين نوشته كوتاه تنها به دنبال اين هستيم كه عبارت "ناتوي فرهنگي" را كه توسط مقام معظم رهبري به كاربرده شد، از اجمال خارج شده و با بيان محورهاي اصلي آن، گام هر چند كوچكي براي ايجاد دغدغه در ميان دانشجويان متعهد برداريم. نكته اي كه در ابتدا بايد به آن اشاره كرد اين است كه ناتوي فرهنگي بر خلاف برداشت عده اي به هيچ وجه محدود به جنگ رسانه اي نيست هر چند كه مهمترين ابزارهاي اين تهاجم رسانه هاي گروهي است.

الف. استعمار از ديدگاه مقام معظم رهبري

1. استعمار كهنه كه از دير زمان بوده در اين استعمار، مهاجم از حمله نظامي در راستاي به دست گرفتن منابع جامعه مورد هدف استفاده مي كند.

2. استعمار نو، استعمار قرن 20 كه در اين نوع استعمار، مهاجم مزدوران و عمال خود در قالب كودتا، راي گيري هاي تشريفاتي و ساير شيوه ها را بر جوامع حاكم مي كنند.

3. استعمار فرانو استعمار هزاره سوم كه استعمار با ارائه چهره اي محجوب از خود جوامع را به سمت فرهنگ خود و در نتيجه حاكم كردن سلطه خود در همه جوانب، جهت مي دهد.

نكته: هر چند اين دوره ها را مي توان تاريخ مند دانست ولي ممكن است در مواردي از دو يا سه نوع شيوه استعماري همزمان استفاده كنند - همچون افغانستان و عراق (بدون توجه به درصد موقعيت)

ب. استراتژي جديد در استعمار نو

اين نوع استعمار در قالب جنگ تمدن ها و از بين بردن خرده فرهنگ ها در حال اجراست.

استراتژي حاكم بر استعمار فرانو،‌ تشكيل نانوي فرهنگ است. بنابراين بايد موارد ذيل مورد بررسي قرار گيرد:

1. تاريخچه، ماهيت و ابعاد ناتوي نظامي

2. ويژگي هاي فرهنگ و نقش آن در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي

3. ماهيت ناتوي فرهنگي

آيا ناتوي فرهنگي يك همگرايي توافقي و مكتوب است؟

اگر جواب مثبت است اين توافق در بين كدام كشورها يا شخصيت هاي حقيقي و حقوقي نوشته شده

دامنه اين فعاليت ها تا كجاست؟

به طور خاص براي ايران چه برنامه هاي مدوني طراحي شده است؟

ج. مراحل ناتوي فرهنگي

1. شناخت ملت ها در ابعاد مختلف

2. بي هويت كردن آنها از طريق از بين بردن فرهنگ رايج

3. تحميل فرهنگ دلخواه و تحكيم سلطه

د. ابزارهاي مهم در اين استراتژي

1. خبرگزاري ها (به ويژه آسويشيتدپرس، يونايتدپرس، فرانس پرس و رويترز) كه روزانه 33 ميليون كلمه و معادل 95 درصد اخبار جهان را مخابره مي كنند.

2. كانال هاي تلويزيوني و راديويي

3. مراكز جهاني همچون يونسكو،‌ بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ... كه تعداد آنها به 5000 مي رسد.

4. 11 بنياد بزرگ جهاني كه مهمترين كارتل هاي اقتصادي و دانشگاه هاي جهان را به دست دارند.

5. اينترنت در هر دوره سه موضوع شناخت جوامع تخريب فرهنگ و جايگزين كردن فرهنگ خود

6. مراكز فيلم سازي به ويژه هاليوود و مراكز توليد بازي هاي كامپيوتري كه عمدتا زير نظر پنتاگون طراحي شده و ارائه مي شود.

7. واتيكان و مراكز و مؤسسات وابسته به آن

8. سفارتخانه ها كه مهمترين منابع شناخت نقاط ضعف و قوت كشورها محسوب مي شوند.

مهمترين روش هاي به كار گرفته در كشورهاي مختلف جهان

1. استحاله فرهنگي و بيگانه كردن مردم از فرهنگ خود

2. نشان دادن چهره اي افسانه اي، شكست ناپذير و متمدن و مترقي از آمريكا و غرب از طريق بازي هاي كامپيوتري فيلم هاي سينمايي، اخبار و غيره.

3. تحقير ملت هاي جهان سوم و معرفي آنها به عنوان ملل بي پشتوانه و تأكيد بر ناتواني آنها براي اداره كشورها و ضرورت وابستگي به بيگانگان.

4. دفاع افراطي از حقوق زنان و ايجاد تقابل بين فرزندان و خانواده ها

5. جذب استعدادهاي فوق العاده و نخبگان علمي كشورها

6. چهره سازي در عرصه فكر و انديشه به طوري كه مجامع علمي جهان سوم گمان كنند، چنانچه با عقايد فلان شخصيت غربي آشنا نباشند از قافله علم عقب مي مانند (همانند هنرپيشه هاي هنري ولي در عرصه علم)

7. سانسور خبري و بايكوت افرادي كه صاحب فكر بوده و در عين حال منتقد غرب محسوب مي شوند (همچون پرفسور حميد مولانا)

8. كنترل و ايجاد محدوديت در رشد و توان علمي و تكنولوژي كشورها جهت تضعيف و كاستن توانايي كشورها در رشد اقتصادي و تسليحاتي و سياسي

9. دامن زدن به اختلافات قومي و تأكيد بر گرايشات ناسيوناليستي

10. ايجاد خدشه در روابط ملل اسلامي و ممانعت از اتحاد كشورهاي مسلمان

11. ترويج منكرات و اعتياد به مواد مخدر در ميان نيروهاي فعال جهان

12. تبليغ گسترده صهيونيزم به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير با سابقه تاريخ بلند

13. پشتيباني از حكومت هاي سكولار و لائيك و دعوت به تسامح و تساهل ديني

14. دامن زدن به مصرف گرايي و فرهنگ اسراف و تبذير

15. استفاده از ورزش حرفه اي براي الگوسازي، فرافكني و جهت دهي ذهني

نمونه هايي از تهاجم فرهنگي عليه جمهوري اسلامي ايران

1. تلاش گسترده آمريكا و متحدان اروپايي اش براي خسته و درمانده نشان دادن جمهوري اسلامي ايران در ادامه نبرد با غرب جهت دور كردن استقلال خواهان و موحدان دنيا از آرمان هاي اصيل

2. القاي گسترده اين كه نظام "ولايت فقيه" توان اداره جامعه را ندارد و نظريه اي واپس گرا و شكست خورده است.

3. القاي گسترده اين كه اسلام صرفا تئوري مذهبي است و قابليت اجرا براي تمدن و ترقي بخشيدن و اعتلاي يك جامعه مترقي را ندارد.

4. القاي اين مطلب در داخل ايران و ساير كشورها كه ايران چاره اي جز پذيرش سياست سلطه جويانه آمريكا را ندارد پس چه بهتر كه خود براي مذاكره پيش قدم شود.

5. ارائه تصوير مخدوشي از واقعيت هاي جمهوري اسلامي ايران و فرهنگ آن در ميان ملت ها به روش هاي گوناگون از جمله فيلم بدون دخترم هرگز، 300، اخبار و تحليل هاي دروغ، سياه نمايي درباره عملكرد و حكومت

6. شيعي معرفي كردن انقلاب اسلامي و دامن زدن به امري تحت عنوان "ضرورت مقابله با تهديد شيعه" و هلال شيعه

7. تبليغ مسيحيت به طور مستقيم و غير مستقيم در داخل مرزهاي كشورمان

8. حمايت هاي سياسي، فني، مالي، سازماني و تبليغاتي از دگر انديشان و اپوزيسيون

9. تأكيد افراطي بر «ايرانيت» در مقابل اسلاميت و يا «جمهوريت» در مقابل «اسلاميت»

10. ارتباطات مستقيم و مكاتبه اي با اقشار مختلف مردم

11. دامن زدن اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي و قرص هاي روان گردان

12. گسترش فساد اخلاقي و لاابالي گري از طريق شبكه هاي توزيع سي دي، تصاوير مستهجن، صحنه هاي ضد اخلاقي موجود در اينترنت و ماهواره

13. سعي همه جانبه در ايجاد احزاب، گروه ها و تحقق اختلاف در بين جامعه و امت واحده و امت واحده در قالب NGOها،‌ گروه هاي دانشجويي و غيره

14. ترويج فرهنگ مصرف گرايي و مد پرستي در همه ابعاد زندگي با الگوگيري از مدل هاي غربي

15. حمايت و تقويت فرقه ها و آيين هاي انحرافي همچون بهائيت، عرفان هاي منفي، شيطان پرستي و غيره

16. دامن زدن به شايعات بي اساس در زمينه هاي اقتصادي و سياسي

17. ترويج جوك هاي ضد ديني و قوميتي براي كم رنگ كردن تعصبات مذهبي و قومي و ايجاد بدبيني و اختلاف

از آنجا كه موضوع ناتوي فرهنگي از موضوعات جديد است متأسفانه هنوز كتاب و يا مقالات علمي مستندي در اين باره نوشته نشده است ولي چنانچه اين موضوع را تكميل پروژه تهاجم و شبيخون فرهنگي بدانيم منابع مختلفي را مي توان براي شناخت ابعاد اين موضوع ارائه كرد كه از جمله آنها:

1. بررسي مباني فرهنگ غرب و پي آمدهاي آن، حبيب الله طاهري، انتشارات بوستان كتاب؛ 1383

2. طلوع ماهواره، افول فرهنگ، صادق طباطبايي، انتشارات اطلاعات؛ 1377

3. نقش رسانه هاي تصويري در زوال دوران كودكي، نوشته نيل پستمن،‌ مترجم: صادق طباطبايي، انتشارات اطلاعات؛ 1372

4. تفكر، فرهنگ و ادب، تمدن، اسماعيل شفيعي سروستاني، انتشارات موعود؛ 1382

5. جنگ رواني، صالح نصر، مترجم: محمود حقيقت كاشاني، انتشارات سروش، تهران 1382

6. موج سوم، الوين تافلر، مترجم: شهين دخت خوارزمي، نشر علم، تهران؛ 1380

7. ارتباط صهيونيستي، آلفردم. ليلتانتال، ترجمه سيدابوالقاسم حسيني (ژورفا) نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ 1379

8. نفوذ صهيونيسم بر رسانه هاي خبري، فؤاد بن عبدالرحمن الرفاعي، ترجمه حسين سروقامت، انتشارات كيهان، چاپ دوم؛ 1381

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه براي مقابله با اين تهديد همه جانبه و تشكيلاتي، ابتدا بايد انديشمندان داخلي و همچنين جهان اسلام، با تشكيل اتاق فكر و تدوين مهندسي فرهنگي در دو حوزه منافع ملي و جهان اسلام به شناخت دقيق اين استراتژي بپردازند و سپس با ارائه راهكار عملي و تقسيم كار در صدد مقابله با آن برآيند. ما نيز به سهم خود به دنبال مطالعه و ارائه راهي براي مقابله برآمديم كه در آينده اي نه چندان دور حاصل كار خود را ارائه خواهيم كرد.

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2934 | بازدید امروز : 40 | کل بازدید : 1262589 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 1.5468