يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
حضرت امام علي (ع ) : طُوبَي لِمَنْ أنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مالِهِ وأمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ كَلامِهِ خوشا به حال كسي كه زيادي مالش را انفاق كند و زيادي گفتارش را نگه دارد. (از زياده‌گويي بپرهيزد)

منو اصلی
ساعت
يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
تقویم
اخبار
اخبار > فراخوان مقاله گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي


  چاپ        ارسال به دوست

فراخوان مقاله گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

 

 

 

فراخوان مقاله

گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

تنوع فرهنگي و همكاري هاي آسيايي

تهران، 23 - 25 دي ماه 1396

تنوع فرهنگي ، سنت هاي ديرين و تمدن هاي كهن آسيا منبعی الهام بخش برای همكاري ملت ها در اين قاره بزرگ است. تقويت پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و علقه‌های مشترك اجتماعی میان ملت هاي منطقه مي‌تواند در اعتلاي ارزش هاي آسيايي و توسعه همكاري هاي جوامع آنها نقش مثبت داشته باشد. به رغم جريان جهاني شدن و تلاش براي يكپارچه سازي فرهنگي در جهان، كشورهاي آسيايي كوشيده اند علاوه بر حفظ هويت فرهنگي خود از فرهنگ جهاني استقبال كنند و با آن تعامل سازنده داشته باشند.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به منظور فراهم آوري زمينه براي دست يابي به  اين هدف ارزشمند «کنفرانس بین المللی گفت وگوی ادیان و فرهنگ ها در آسیا» را (تهران، 20-19 شهریور 1390/21-11 سپتامبر 2011) با همكاري مجلس شوراي اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي برگزار كرد. طي ساليان گذشته نيز در اجراي مفاد قطعنامه پاياني آن اجلاس و بيانيه تهران براي گفت وگوي اديان و فرهنگ ها در آسيا اقدامات مختلفي را در مناطق مختلف آسيا به انجام رساند. از جلمه اين اقدامات تاسيس دبيرخانه گفت وگوهاي فرهنگي بين المللي است تا ابتكارها و طرح هاي دولت هاي عضو را پيگيري نمايد.

اينك به خواست خداوند متعال ، دبيرخانه دايمي گفت و گوهاي فرهنگي بين المللي در نظر دارد به منظور تقويت تفاهم و توسعه همكاري هاي آسيايي و مقابله با تهديدهاي فزاينده خشونت و افراطي گري، گفت و گوي فرهنگي آسيايي را با حضور شخصيت هاي علمي و فرهيخته دانشگاهي ، چهره هاي فرهنگي و متفكران برجسته آسيا  در روزهاي 15- 18 ژانويه 2018 (25 - 23 دي ماه 1396 هـ ش) با همكاري مراكز علمي و فرهنگي در تهران و ديگر شهرهاي ايران برگزار نمايد.

 لذا بدين وسيله از پژوهشگران، علاقمندان  و صاحبنظران دعوت مي شود مقالة علمي خود را در يكي از موضوعات و محورهاي ذيل تهيه و به دبيرخانه ارايه نمايند:

محورها و موضوعات

الف) تنوع فرهنگي در آسيا، فرصت ها و ظرفيت هاي تعامل ، همكاري و همگرايي

1.      تنوع و تكثر اقوام  و فرهنگ ها در آسيا ، فرصتي  براي مقابله با افراط گرايي

2.      تنوع و تكثر اقوام  و فرهنگ ها در آسيا ، ظرفيتي براي دست يابي به صلح و همكاري

3.      فرصت ها و ظرفيت هاي فرهنگ آسيايي در مواجهه با چالش هاي منطقه اي و بين المللي

4.      موانع و چالش هاي همكاري هاي  فرهنگي در آسيا

5.      تاثير روند جهاني شدن بر تنوع فرهنگي در آسيا

6.      تنوع فرهنگي ، ارزش هاي آسيايي ، گفت وگو و همكاري هاي فرهنگي

7.      تجارب و راهكارهاي تحكيم انسجام اجتماعي در جوامع چند فرهنگي

ب) گفت و گوي فرهنگي ايران و شبه قاره: عرفان و تصوف، ظرفيت ها و فرصت ها

1- عرفان و تصوف، فرصتي براي گسترش تعاملات فرهنگي و تقويت همكاري

2-    نقش عرفان و تصوف در  مقابله با خشونت و افراط گرايي

3-    نقش عرفان و تصوف در گسترش فرهنگ صلح و مدارا در آسيا

4-    جايگاه عرفان و تصوف در پيوندهاي تاريخي و تمدني ايران و شبه قاره

5-    نقش عرفان و تصوف در توسعه گردشگري فرهنگي

6-    سهم زبان و ادب فارسي در پيوندهاي فرهنگي ايران  و شبه قاره

7-    نقش عارفان و مكاتب عرفاني در توسعه  و تحكيم پيوندهاي فرهنگي ايران و شبه قاره

8-    موانع و چالش هاي همكاري هاي فرهنگي در منطقه شبه قاره

ج) گفت و گوي فرهنگي ايران و شرق و جنوب شرق آسيا: پيوندهاي فرهنگي- تاريخي

1-    ميراث مشترك فرهنگي ، زمينه اي براي گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي ميان ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

2-    پيوند هاي تاريخي و فرهنگي و نقش آن در گسترش مناسبات ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

3-    پيوند هاي تاريخي و فرهنگي ، بستر و زمينه اي براي مقابله با خشونت و افراط گرايي

4-    پيوند هاي فرهنگي و تاريخي و نقش آن در توسعه گردشگري فرهنگي ميان ايران ، شرق و جنوب شرق آسيا

5-    نقش شخصيت ها ي فرهيخته و عرفا در توسعه روابط ايران وكشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

6-    نقش ميراث مشترك فرهنگي در تقويت همكاري هاي ايران وكشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

7-    موانع و چالش هاي توسعه همكارهاي فرهنگي ايران وكشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

8-    نقش زبان و ادب فارسي در پيوندهاي فرهنگي ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

9-    نقش مراكز علمي  و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران  و شرق  و جنوب شرق آسيا

د) گفت و گوي فرهنگي ايران ، آسياي مركزي و قفقاز: ميراث مشترك فرهنگي- تاريخي

1-    ميراث مشترك فرهنگي ، ظرفيتي براي توسعه همكاري هاي فرهنگي آسيايي

2-    نقش نمادها و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي منطقه در تقويت همكاري هاي منطقه اي

3-     سياست ها و رويكردهاي حفاظت از ميراث فرهنگي و نقش آن درگسترش مبادلات فرهنگي

4-    سهم هنر  و معماري  در پيوندهاي تاريخي ايران و آسياي مركزي

5-    زبان و ادب فارسي و نقش آن در پيوندهاي فرهنگي -  تاريخي ايران، آسياي مركزي و قفقاز

6-    تجارب وسياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي  و راهكارهاي همكاري جمعي براي مبارزه با قاچاق و تخريب ميراث فرهنگي

7-    نقش ميراث فرهنگي -  تاريخي مشترك در توسعه گردشگري فرهنگي  و گسترش مبادلات اجتماعي

8-    نقش مراكز علمي و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

 

ه‍)جايگاه سازمان هاي منطقه اي در همكاري هاي فرهنگي آسيايي : همكاري هاي علمي و فرهنگي در حوزه اكو

1- نقش موسسه فرهنگي اكو در گسترش مبادلات علمي و فرهنگي

2- سهم اكو در توسعه گفت و گوها و تعاملات فرهنگي كشورهاي عضو

3- نقش موسسه فرهنگي اكو در ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي مشترك

4- جايگاه بينادهاي دانشنامه ملي در تقويت همكاري هاي علمي و فرهنگي در منطقه

5- نقش دانشنامه هاي ملي در ايجاد انسجام ميان سياست هاي مربوط به ميراث فرهنگي مشترك

6- گردشگري فرهنگي در كشورهاي اكو ، فرصتي براي گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي

7- موانع و چالش هاي توسعه همكاري هاي فرهنگي كشورهاي عضو اكو

 

از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت مي شود چكيده مقاله خود را تا تاريخ 30 آبان و مقاله خود را حداكثر تا تاريخ 20 آبان 96  به آدرس :  Cultural@icro.ir   ايميل نمايند.

نشاني و تلفن هاي دبيرخانه اجلاس :

تهران، بزرگراه رسالت ، مقابل مصلي ، مجتمع امام خميني (ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ،

تلفن :  88153394  و 88153338 

 

 


٠٩:٠٤ - دوشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٦    /    شماره : ٦٨٥١٤٨    /    تعداد نمایش : ٢١٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 731611 | بازدید امروز : 14 | کل بازدید : 1256300 | بازدیدکنندگان آنلاين : 3 | زمان بازدید : 1.4062