چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان : بسم الله الرحمن الرحیم اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین به نام خداوند بخشایشگر مهربان خدایا در این روز عزیز مرا از گناهان بشوی و در آن از عیبها پاک و پاکیزه ام گردان و قلبم را در این ماه به تقوا و ایمان بیازمای اى چشم پوش لغزشهاى گناهکاران

منو اصلی
ساعت
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧
تقویم
اخبار
اخبار > فراخوان مقاله گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي


  چاپ        ارسال به دوست

فراخوان مقاله گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

 

 

 

فراخوان مقاله

گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

تنوع فرهنگي و همكاري هاي آسيايي

تهران، 23 - 25 دي ماه 1396

تنوع فرهنگي ، سنت هاي ديرين و تمدن هاي كهن آسيا منبعی الهام بخش برای همكاري ملت ها در اين قاره بزرگ است. تقويت پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و علقه‌های مشترك اجتماعی میان ملت هاي منطقه مي‌تواند در اعتلاي ارزش هاي آسيايي و توسعه همكاري هاي جوامع آنها نقش مثبت داشته باشد. به رغم جريان جهاني شدن و تلاش براي يكپارچه سازي فرهنگي در جهان، كشورهاي آسيايي كوشيده اند علاوه بر حفظ هويت فرهنگي خود از فرهنگ جهاني استقبال كنند و با آن تعامل سازنده داشته باشند.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به منظور فراهم آوري زمينه براي دست يابي به  اين هدف ارزشمند «کنفرانس بین المللی گفت وگوی ادیان و فرهنگ ها در آسیا» را (تهران، 20-19 شهریور 1390/21-11 سپتامبر 2011) با همكاري مجلس شوراي اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي برگزار كرد. طي ساليان گذشته نيز در اجراي مفاد قطعنامه پاياني آن اجلاس و بيانيه تهران براي گفت وگوي اديان و فرهنگ ها در آسيا اقدامات مختلفي را در مناطق مختلف آسيا به انجام رساند. از جلمه اين اقدامات تاسيس دبيرخانه گفت وگوهاي فرهنگي بين المللي است تا ابتكارها و طرح هاي دولت هاي عضو را پيگيري نمايد.

اينك به خواست خداوند متعال ، دبيرخانه دايمي گفت و گوهاي فرهنگي بين المللي در نظر دارد به منظور تقويت تفاهم و توسعه همكاري هاي آسيايي و مقابله با تهديدهاي فزاينده خشونت و افراطي گري، گفت و گوي فرهنگي آسيايي را با حضور شخصيت هاي علمي و فرهيخته دانشگاهي ، چهره هاي فرهنگي و متفكران برجسته آسيا  در روزهاي 15- 18 ژانويه 2018 (25 - 23 دي ماه 1396 هـ ش) با همكاري مراكز علمي و فرهنگي در تهران و ديگر شهرهاي ايران برگزار نمايد.

 لذا بدين وسيله از پژوهشگران، علاقمندان  و صاحبنظران دعوت مي شود مقالة علمي خود را در يكي از موضوعات و محورهاي ذيل تهيه و به دبيرخانه ارايه نمايند:

محورها و موضوعات

الف) تنوع فرهنگي در آسيا، فرصت ها و ظرفيت هاي تعامل ، همكاري و همگرايي

1.      تنوع و تكثر اقوام  و فرهنگ ها در آسيا ، فرصتي  براي مقابله با افراط گرايي

2.      تنوع و تكثر اقوام  و فرهنگ ها در آسيا ، ظرفيتي براي دست يابي به صلح و همكاري

3.      فرصت ها و ظرفيت هاي فرهنگ آسيايي در مواجهه با چالش هاي منطقه اي و بين المللي

4.      موانع و چالش هاي همكاري هاي  فرهنگي در آسيا

5.      تاثير روند جهاني شدن بر تنوع فرهنگي در آسيا

6.      تنوع فرهنگي ، ارزش هاي آسيايي ، گفت وگو و همكاري هاي فرهنگي

7.      تجارب و راهكارهاي تحكيم انسجام اجتماعي در جوامع چند فرهنگي

ب) گفت و گوي فرهنگي ايران و شبه قاره: عرفان و تصوف، ظرفيت ها و فرصت ها

1- عرفان و تصوف، فرصتي براي گسترش تعاملات فرهنگي و تقويت همكاري

2-    نقش عرفان و تصوف در  مقابله با خشونت و افراط گرايي

3-    نقش عرفان و تصوف در گسترش فرهنگ صلح و مدارا در آسيا

4-    جايگاه عرفان و تصوف در پيوندهاي تاريخي و تمدني ايران و شبه قاره

5-    نقش عرفان و تصوف در توسعه گردشگري فرهنگي

6-    سهم زبان و ادب فارسي در پيوندهاي فرهنگي ايران  و شبه قاره

7-    نقش عارفان و مكاتب عرفاني در توسعه  و تحكيم پيوندهاي فرهنگي ايران و شبه قاره

8-    موانع و چالش هاي همكاري هاي فرهنگي در منطقه شبه قاره

ج) گفت و گوي فرهنگي ايران و شرق و جنوب شرق آسيا: پيوندهاي فرهنگي- تاريخي

1-    ميراث مشترك فرهنگي ، زمينه اي براي گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي ميان ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

2-    پيوند هاي تاريخي و فرهنگي و نقش آن در گسترش مناسبات ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

3-    پيوند هاي تاريخي و فرهنگي ، بستر و زمينه اي براي مقابله با خشونت و افراط گرايي

4-    پيوند هاي فرهنگي و تاريخي و نقش آن در توسعه گردشگري فرهنگي ميان ايران ، شرق و جنوب شرق آسيا

5-    نقش شخصيت ها ي فرهيخته و عرفا در توسعه روابط ايران وكشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

6-    نقش ميراث مشترك فرهنگي در تقويت همكاري هاي ايران وكشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

7-    موانع و چالش هاي توسعه همكارهاي فرهنگي ايران وكشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

8-    نقش زبان و ادب فارسي در پيوندهاي فرهنگي ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

9-    نقش مراكز علمي  و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران  و شرق  و جنوب شرق آسيا

د) گفت و گوي فرهنگي ايران ، آسياي مركزي و قفقاز: ميراث مشترك فرهنگي- تاريخي

1-    ميراث مشترك فرهنگي ، ظرفيتي براي توسعه همكاري هاي فرهنگي آسيايي

2-    نقش نمادها و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي منطقه در تقويت همكاري هاي منطقه اي

3-     سياست ها و رويكردهاي حفاظت از ميراث فرهنگي و نقش آن درگسترش مبادلات فرهنگي

4-    سهم هنر  و معماري  در پيوندهاي تاريخي ايران و آسياي مركزي

5-    زبان و ادب فارسي و نقش آن در پيوندهاي فرهنگي -  تاريخي ايران، آسياي مركزي و قفقاز

6-    تجارب وسياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي  و راهكارهاي همكاري جمعي براي مبارزه با قاچاق و تخريب ميراث فرهنگي

7-    نقش ميراث فرهنگي -  تاريخي مشترك در توسعه گردشگري فرهنگي  و گسترش مبادلات اجتماعي

8-    نقش مراكز علمي و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

 

ه‍)جايگاه سازمان هاي منطقه اي در همكاري هاي فرهنگي آسيايي : همكاري هاي علمي و فرهنگي در حوزه اكو

1- نقش موسسه فرهنگي اكو در گسترش مبادلات علمي و فرهنگي

2- سهم اكو در توسعه گفت و گوها و تعاملات فرهنگي كشورهاي عضو

3- نقش موسسه فرهنگي اكو در ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي مشترك

4- جايگاه بينادهاي دانشنامه ملي در تقويت همكاري هاي علمي و فرهنگي در منطقه

5- نقش دانشنامه هاي ملي در ايجاد انسجام ميان سياست هاي مربوط به ميراث فرهنگي مشترك

6- گردشگري فرهنگي در كشورهاي اكو ، فرصتي براي گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي

7- موانع و چالش هاي توسعه همكاري هاي فرهنگي كشورهاي عضو اكو

 

از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت مي شود چكيده مقاله خود را تا تاريخ 30 آبان و مقاله خود را حداكثر تا تاريخ 20 آبان 96  به آدرس :  Cultural@icro.ir   ايميل نمايند.

نشاني و تلفن هاي دبيرخانه اجلاس :

تهران، بزرگراه رسالت ، مقابل مصلي ، مجتمع امام خميني (ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ،

تلفن :  88153394  و 88153338 

 

 


٠٩:٠٤ - دوشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٦    /    شماره : ٦٨٥١٤٨    /    تعداد نمایش : ١٨٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 722281 | بازدید امروز : 57 | کل بازدید : 1234884 | بازدیدکنندگان آنلاين : 4 | زمان بازدید : 1.4219